IDE3 IT
Phone icon 01 7787 333

IT PODRŠKA

Cijena podrške i održavanja za poslovne korisnike

Rad se računa samo prema efektivno odrađenom vremenu za rješavanje problema na temelju ovjerene liste rada.

Obračunska jedinica za naplatu rada je 15 minuta.

Za detaljniju procjenu troška preporučamo da nas direktno kontaktirate.

RADNI SATI

OSOBA
CIJENA
Sistem administrator
250,00 kn
Certificirani sistem inženjer
350,00 kn
Arhitekt IT sustava / poslovni konzultant
450,00 kn
Programer web stranice
250,00 kn
Programer
350,00 kn
Voditelj projekta
350,00 kn

* prekovremeni rad - sve cijene se uvećavaju za 30%

* cijene su iskazane bez PDV-a

DOLAZAK NA LOKACIJU

OPIS CIJENA
Dolazak do 10 km 100,00 kn
Dolazak > 10km po kilometru

* cijene su iskazane bez PDV-a

Trebate dodatne informacije ili ponudu?

  
 
 
 
Šalji