IDE3 IT
Phone icon 01 7787 333

IT USLUGE

3CX Voip IP telefonska centrala

3cx je telefonska, UC, video i web konferencijska platforma, kumunicirajte bez obzira gdje se nalazite i smanjite troškove!

3CX omogućuje organizacijama jedno, unificirano rješenje za telefoniju, konferencing, UC, video, call
centar i mobilnost.
Između stotina opcija koje platforma pruža, omogućite komunikacijske servise koje trebate, ujedinite
poslovnice, omogućite mobilnim timovima bolju komunikaciju sa uredskim bazama, a istodobno srežite
troškove kroz telekom uštede i redukciju TCO-a.
3CX je već godinama best-buy UC platforma na tržištu, ne štedeći pritom nimalo na mogućnostima. 3CX
već u baznoj varijanti podržava sve oblike komunikacije, od najobičnije telefonije do zadnje riječi
tehnologije kao web i video konferencije te ClicToCall tehnologije.
Ujedinjene Komunikacije
3CX omogućuje dublju komunikaciju među djelatnicima kao i sa klijentima združujući nekad odvojene
oblike komunikacije u jedinstveno korisničko iskustvo. Chat, telefonija, audio i video konferencije kao i
web kolaboracija se serviraju preko jednog sučelja sa „živim“ adresarima koji nam indiciraju trenutni
status osobe s kojom namjeravamo komunicirati.
Navedeno sučelje (UC klijent – Unified Communications) je dostupno na svim popularnim platformama
(PC, Mac, Android, iPhone) što osigurava da važne informacije i komunikacije slijede osobu u pokretu
(ako i kada je to potrebno). Ujedinjene komunikacije se također mogu integrirati u poslovni i drugi
softver dajući im dodatnu dimenziju.
3CX mobilno rješenje omogućuje organizacijama svih veličina da integriraju omiljene tablete i pametne
telefone djelatnika sa centralnim komunikacijskim serverom i to jednostavno, sigurno.

Redukcija troškova
Iskoristite Internet vezu vašeg pametnog telefona (bilo WiFi ili 3G/4G) za eliminaciju troškova GSM
telefonije. Priključenjem pametnog telefona na 3CX sustav on postoje ekvivalentan stolnom telefonu u
uredu te može koristiti mnogo povoljnije telefonske rute kao međunarodne SIP trunkove ili GSM
gatewaye. Na isti način se oslobodite ograničenja kad ste u inozemstvu te posve eliminirajte troškove
odlaznog i dolaznog roaminga.

Trebate dodatne informacije ili ponudu?

  
 
 
 
Šalji