IDE3 IT
Phone icon 01 7787 333

NOVOSTI - BLOG

Besplatno ERP rješenje - nApp (poslovna aplikacija za svakoga)

ERP (Enterprise Resource Planning) predstavlja poslovno rješenje koje omogućava kompanijama da automatiziraju i integriraju sve informacijske poslovne procese u jedan jedinstven sustav.

nApp je prvi hrvatski open source računovodstveni software koji nudi široke mogućnosti primjene u različitim sferama poslovanja. U nastavku su navedene različite sfere poslovanja te mogućnosti primjene nApp aplikacije unutar njih.

Prodaja

Ovaj dio aplikacije zadužen je za upravljanje artiklima i uslugama. Artikli se prate od njihovog ulaska u tvrtku, kretanja kroz organizacijske jedinice (skladišta), inventure i ostalih poslovnih procesa pa do njihove prodaje, tj. izlaska putem računa. Moguće je kreirati različite dokumente od iznimne važnosti za svakodnevno poslovanje tvrtke, a to su:

 • Izlazni (računi, ponuda, predračun, otpremnica, izdatnica)
 • Ulazni (prijemni list, maloprodajni prijemni list )
 • Međuskladišnice (izdavanje međuskladišnica, prijem međusladišnica, pregled i preuzimanje nepreuzetih međuskladišnica )
 • Ostali (rezervacija, početno stanje, višak / manjak – inventura, revers, narudžba).

Osim navedenih funkcionalnosti, nApp rješenje nudi brojne druge mogućnosti koje će Vam pomoći da efikasnije iskoristite prodajne kapacitete.Mogućnosti poput brzog i jednostavno storniranja dokumenata s mogućnošću djelomičnog storniranja, kopiranja stavki (npr. ponuda u račun), izvoza izvještaja u PDF, Excel, JPG ili slanje putem e-mail aplikacije i brojne druge stavljaju nApp uz bok najboljim računovodstvenim programima.

 

 Računovodstvo

Brojne mogućnosti nApp-a moguće je iskoristiti u računovodstvene svrhe što je i primarna namjena ovog besplatnog programa. Jednostavno i brzo knjiženje, vođenje poslovnih knjiga, izrada temeljnih financijskih izvješća, obračun kamata, kreiranje putnih naloga, unos, pregled i grupiranje osnovnih sredstava, vlastoručno podešavanje početnih stanja, konta, vrsti knjiženja i ostalih parametara svake blagajne samo su neke od funkcionalnosti koje će olakšati svakodnevne računovodstvene poslove.

Obračun plaća i podaci ljudskih resursa (kadrovi)

Briga o vlastitim kadrovima i ažuriranje brojnih podataka zadaća je svake firme. Pomoću nApp-a je moguće voditi evidenciju o sljedećim kategorijama podataka:

 • Jedinstveni podatci djelatnika (ime, prezime, oib, datum rođenja…)
 • Ugovorene plaće   
 •  Adrese i njihovo promijene 
 • Bankovni računi
 • Invaliditet
 • Promjene radnih mjesta.

Moguće je vršiti obračun plaća te kreirati kriterije i modele za iste:

 • Iz bruta/neta
 • Na temelju satnice
 • Na temelju koeficijenta
 • S ili bez doprinosa.

Osim prethodno navedenih, nApp posjeduje i brojne druge mogućnosti o kojima možete više pročitati na nApp  službenim stranicama gdje također možete potpuno slobodno preuzeti aplikaciju.