Naše priče

Vaučeri za digitalizaciju – implementirajte svoje rješenje uz IDE3

Izašli su dugo očekivani Vaučeri za digitalizaciju. Saznajte kako doći do bespovratnih sredstava te uz naš tim stručnjaka realizirajte najbolje rješenje. 

Što su vaučeri za digitalizaciju?

Bespovratna sredstva Europske unije kojim se želi potaknuti ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja. 

Za koga su vaučeri namijenjeni? 

Vaučeri su namijenjeni mikro, malim i srednjim poduzećima. 

Koja je svrha vaučera?

Svrha je povećati razinu digitalne zrelosti MSP-ova. 

Kako se vaučeri dodjeljuju?

Dodjeljuju se putem otvorenog postupka. 

 • Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva različita vaučera. 
 • U postupku dodjele prijavitelj može istovremeno imati samo jedan projektni prijedlog.

Koji je rok za prijavu?

Postoji nekoliko rokova za podnošenje projektnih prijedloga: 

 • 1. rok od 01.06. do 07.07.2023. 
 • 2. rok od 01.11. do 01.12.2023. 
 • 3. rok od 01.03. do 01.04.2024.

Koji su sve vaučeri i iznosi za pojedini vaučer:  

 1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina: do 9.990,00 €
 2. Vaučer za digitalni marketing: do 9.990,00 €
 3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije: do 9.990,00 €
 4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti: do 14.500,00 €
 5. Vaučer za složena digitalna rješenja: do 19.900,00 €

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova 

 • de minimis potpora (potpora male vrijednosti)

 

JAVITE NAM SE!

 

KAKO VAM IDE3 MOŽE POMOĆI?

O IDE3:

IDE 3 d.o.o. od svog osnutka 2008. godine pruža najširi spektar ICT usluga. Pomažemo tvrtkama da transformiraju svoje poslovanje digitalizacijom procesa i modernizacijom radne okoline. 

Nudimo potpuna ICT rješenja, od savjetovanja i projektiranja do implementacije, održavanja i zaštite IT sustava i infrastrukture. Izrađujemo kompleksna web i mobilna softverska rješenja, a naš edukacijski centar nudi edukacije za poslovne korisnike iz svih područja ICT-a. 

Širokom paletom ICT usluga osiguravamo neprekidno poslovanje po najvišim standardima kibernetičke sigurnosti. IDE3 tim čine IT stručnjaci i inženjeri s dugogodišnjim iskustvom i širokom paletom znanja o tehnologijama.

 

KOJE USLUGE NUDIMO U SKLOPU VAUČERA: 

Kao IT tvrtka s dugogodišnjim iskustvom prijaviteljima pružamo uslugu implementacije rješenja u sljedećim kategorijama:

*ne pružamo usluge pisanja i pripreme dokumentacije nego isključivo provedbe rješenja

 

1. VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA

O vaučeru: 

Specijalizirani programi neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.  

IDE3 usluga:  

Edukacija stručnjaka za dizajn softvera i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina - korištenje digitalnih alata i korištenje aplikacija

Uvjeti: 

Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom: 

 • najmanje 20% svih zaposlenika  je uključeno u edukacije u sklopu vaučera 
 • edukacije se održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu 
 • po završetku edukacije proveden je test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika  
 • ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR  

 

JAVITE NAM SE!

 

2. VAUČER ZA DIGITALNI MARKETING

O vaučeru: 

Izrada internetskih stranica poduzeća  uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata. 

Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat. 

Izrada Mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. 

Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat. 

Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.  

IDE3 usluga: 

Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat. 

 

JAVITE NAM SE!

 

3. VAUČER ZA IZRADU STRATEGIJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE 

O vaučeru: 

Definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI)

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. 

Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

IDE3 usluga:

Definiranje ciljeva digitalne transformacije i stvaranje planova za implementaciju, konzultantske usluge

Uvjeti:

poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba)

 

JAVITE NAM SE!

 

4.     VAUČER ZA DIJAGNOSTIKU KIBERNETIČKE OTPORNOSTI (cybersecurity)

O vaučeru: 

 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka
 • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća
 • analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava 
 • generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. 
 • edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od  3 sata

IDE3 usluga: 

izrada sigurnosnih izvješća, provjera propusnosti podataka, provedba sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informatičkim sustavima, definiranje dodatnih poboljšanja sustava, savjetovanje i preporuke za potrebe poboljšanja.

 

JAVITE NAM SE!

 

5.     VAUČER ZA SLOŽENA DIGITALNA RJEŠENJA 

O vaučeru: 

 • uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu
 • planiranje resursa poduzeća
 • digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.  

* Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

IDE3 usluga:

Savjetovanje i izrada tehničke dokumentacije te prijedloga digitalnih rješenja za produktivnost i upravljanje poslovanjem - CRM, ERP i slična aplikativna rješenja, automatizacije procesa poslovanja, razvoj sustava u svrhu unaprijeđenja poslovanja

Uvjet:

poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba)

 

JAVITE NAM SE! 

 

Više o vaučerima provjerite na stranicama ministarstva:

https://mingor.gov.hr/vijesti/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-vauceri-za-digitalizaciju/9290 

 

Digitalizirajte svoje poslovanje i osigurajte svoja bespovratna sredstva. 

ODABERITE SVOG PARTNERA U DIGITALIZACIJI.

JAVITE NAM SE!

Pogledajte još iz kategorije IT priče

Naša obitelj

Realizirajte svoje ideje

JAVITE NAM SE