Naše priče

3CX Voip IP telefonska centrala

3CX je telefonska, UC, video i web konferencijska platforma, komunicirajte bez obzira gdje se nalazite i smanjite troškove!

3CX omogućuje organizacijama jedno, unificirano rješenje za telefoniju, konferencing, UC, video, call centar i mobilnost. Između stotina opcija koje platforma pruža, omogućite komunikacijske servise koje trebate, ujedinite poslovnice, omogućite mobilnim timovima bolju komunikaciju sa uredskim bazama, a istodobno srežite troškove kroz telekom uštede i redukciju TCO-a.

3CX je već godinama best-buy UC platforma na tržištu, ne štedeći pritom nimalo na mogućnostima. 3CX već u baznoj varijanti podržava sve oblike komunikacije, od najobičnije telefonije do zadnje riječi tehnologije kao web i video konferencije te ClicToCall tehnologije.

Ujedinjene Komunikacije

3CX omogućuje dublju komunikaciju među djelatnicima kao i sa klijentima združujući nekad odvojene oblike komunikacije u jedinstveno korisničko iskustvo. Chat, telefonija, audio i video konferencije kao i web kolaboracija se serviraju preko jednog sučelja sa „živim“ adresarima koji nam indiciraju trenutni status osobe s kojom namjeravamo komunicirati.

Navedeno sučelje (UC klijent – Unified Communications) je dostupno na svim popularnim platformama (PC, Mac, Android, iPhone) što osigurava da važne informacije i komunikacije slijede osobu u pokretu (ako i kada je to potrebno). Ujedinjene komunikacije se također mogu integrirati u poslovni i drugi softver dajući im dodatnu dimenziju.

3CX mobilno rješenje omogućuje organizacijama svih veličina da integriraju omiljene tablete i pametne telefone djelatnika sa centralnim komunikacijskim serverom i to jednostavno, sigurno.

Redukcija troškova

Iskoristite Internet vezu vašeg pametnog telefona (bilo WiFi ili 3G/4G) za eliminaciju troškova GSM telefonije. Priključenjem pametnog telefona na 3CX sustav on postoje ekvivalentan stolnom telefonu u uredu te može koristiti mnogo povoljnije telefonske rute kao međunarodne SIP trunkove ili GSM gatewaye. Na isti način se oslobodite ograničenja kad ste u inozemstvu te posve eliminirajte troškove odlaznog i dolaznog roaminga.

Pogledajte još iz kategorije IT priče

Naša obitelj

Realizirajte svoje ideje

JAVITE NAM SE