IDE3 IT
Phone icon 01 7787 333

IT PODRŠKA

Cijena podrške i održavanja za poslovne korisnike

Rad se računa samo prema efektivno odrađenom vremenu za rješavanje problema na temelju ovjerene liste rada.

Obračunska jedinica za naplatu rada je 15 minuta.

Za detaljniju procjenu troška preporučamo da nas direktno kontaktirate.

RADNI SATI

OSOBA
CIJENA
Sistemski tehničar
(prva razina IT potpore - rješavanje jednostavnih problema s hardwareom, mrežne instalacije)
150,00 kn
Sistemski administrator
(viša razina IT potpore - rješavanje općenitih IT problema, helpdesk, servicedesk)
225,00 kn
Sistemski inženjer
(najviša razina potpore – rješavanje složenih problema, implementacija specijaliziranih rješenja, instalacija i održavanje servera i računalnih mreža)
375,00 kn
Sistemski arhitekt/IT konzultant
450,00 kn
Programer web stranice
(jednostavne promjene koda, izmjene web stranica HTML/CSS)
225,00 kn
Voditelj projekta
300,00 kn
Programer
(izrada web/win/mobile aplikacija)
300,00 kn

* prekovremeni rad - dnevno do 22.00 h - sve cijene se uvećavaju za 20%
* prekovremeni rad - noć, vikend, pzaznik - sve cijene se uvećavaju za 50%
* cijene su iskazane bez PDV-a

DOLAZAK NA LOKACIJU

OPIS CIJENA
Dolazak do 10 km 100,00 kn
Dolazak > 10km po kilometru

* cijene su iskazane bez PDV-a

Trebate dodatne informacije ili ponudu?

  
 
 
 
Šalji